ക്യാപ്‌സൂള്‍: ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ജലപാതകള്‍

0
 • രാജ്യത്തെ ആകെ ഉള്‍നാടന്‍ ജലഗതാഗത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ ദൈര്‍ഘ്യം- 20,236 കിലോമീറ്റര്‍
 • ഉള്‍നാടന്‍ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച വര്‍ഷം- 1986 ഒക്ടോബര്‍ 27
 • അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം- നോയിഡ
 • ദേശീയ ജലപാത 1
 • നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം 1986
 • ദൈര്‍ഘ്യം- 1620 കിലോമീറ്റര്‍
 • നദികള്‍- ഗംഗ, ഭാഗീരഥി, ഹുഗ്ലി
 • ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലഹാബാദില്‍ ആരംഭിച്ച് പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഹാല്‍ഡിയില്‍ അവസാനിക്കുന്നു
 • ദേശീയ ജലപാത 2
 • നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം 1988
 • ദൈര്‍ഘ്യം- 891 കിലോമീറ്റര്‍
 • നദി- ബ്രഹ്‌മപുത്ര
 • അസമിലെ സാദിയയില്‍ ആരംഭിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിലെ ദുബ്രിയില്‍ അവസാനിക്കുന്നു
 • ദേശീയ ജലപാത 3
 • നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം- 1993
 • ദൈര്‍ഘ്യം- 205 കിലോമീറ്റര്‍
 • കടന്നുപോകുന്ന ജലമാര്‍ഗങ്ങള്‍- വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാല്‍, ഉദ്യോഗമണ്ഡല്‍ കനാല്‍, ചമ്പക്കര കനാല്‍
 • കൊല്ലം, കോട്ടപ്പുറം, കൊച്ചി-പാതാളം, കൊച്ചി-അമ്പലമുകള്‍ മേഖലകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു
 • ദേശീയ ജലപാത 4
 • നിലവില്‍വന്ന വര്‍ഷം 2008
 • ദൈര്‍ഘ്യം- 1096 കിലോമീറ്റര്‍
 • നദികള്‍- ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ
 • ആന്ധ്രയിലെ കാക്കിനഡയില്‍ ആരംഭിച്ച് പുതുച്ചേരിയില്‍ അവസാനിക്കുന്നു
 • ദേശീയ ജലപാത 5
 • നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം 2008
 • ദൈര്‍ഘ്യം- 623 കിലോമീറ്റര്‍
 • നദികള്‍- ബ്രാഹ്‌മണി, മഹാനദി, വിവിധ കനാലുകള്‍
 • പശ്ചിമബംഗാളിലെ ജിയോന്‍ഖാലിയില്‍ ആരംഭിച്ച് ഒഡീഷയിലെ താല്‍ച്ചറില്‍ അവസാനിക്കുന്നു
 • ദേശീയ ജലപാത 6
 • നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം 2016
 • ദൈര്‍ഘ്യം- 121 കിലോമീറ്റര്‍
 • നദി- ബാരക്ക്
 • കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍- അസമിലെ ലംഖിപ്പൂര്‍ മുതല്‍ ഭംഗ വരെ
 • ദേശീയ ജലപാതാ നിയമം നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം- 2016
 • ഈ നിയമ പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ എത്ര ദേശീയ ജലപാതകളുണ്ട്- 111

ക്യാപ്‌സൂള്‍: ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ജലപാതകള്‍

silver leaf psc academy, silver leaf psc academy calicut, silver leaf academy, silver leaf, psc coaching kozhikode
80%
Awesome
 • Design
Leave a comment