1971 ഉത്തരമാകുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

0 3,728
  1. ബംഗ്ലാദേശ് സ്വതന്ത്രമായ വര്‍ഷം: 1971
2) ആദ്യത്തെ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി നടന്ന വര്‍ഷം: 1971

Download Kerala PSC Question Bank: Click Here

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...