വര്‍ഷം 1959 ഉത്തരമാകുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

0 1,858
1) ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ടെലിവിഷന്‍ സംപ്രേക്ഷണം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം: 1959
2) ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നാഷണല്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡ്രാമ സ്ഥാപിച്ച വര്‍ഷം: 1959
Year 1959
Comments
Loading...