എം. ദാസന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ് ടെക്‌നോളജി പോളി ടെക്‌നിക്കിലും ആര്‍ട്‌സ് കോളെജിലും ഒഴിവ്‌

കോഴിക്കോട്: എം. ദാസന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (എം.ഡിറ്റ്) പോളി ടെക്‌നിക്, ആര്‍ട്‌സ് കോളെജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സീറ്റൊഴിവുണ്ട്. പോളി ടെക്‌നിക് കോളജില്‍ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷനുള്ള  റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. www.mditpoly.ac.in എന്ന…

അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്ന കാലത്ത് മഗധ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ്

ബിസി 326-ല്‍ ഝലം നദിക്കരയില്‍ വച്ച് നടന്ന ഹെഡാസ്പസ് യുദ്ധത്തില്‍ അലക്‌സാണ്ടര്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയ പഞ്ചാബിലെ രാജാവ്