ബാല സൗഹൃദ കേരളം

0

സംസ്ഥാനത്തെ ശിശു സൗഹൃദമാക്കുക ലക്ഷ്യം

ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളില്‍ നിന്നു കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക

കുട്ടികള്‍ക്കുനേരെയുള്ള പീഡനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുക

മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയില്‍ നിന്നും മോചനം നല്‍കുക

സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക

ബാല വേല, ബാല ഭിക്ഷാടനം എന്നിവ തടയുക

ശൈശവ വിവാഹം ഇല്ലാതാക്കുക

കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുക

# ബാല സൗഹൃദ കേരളം
Comments
Loading...