വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ജിസാറ്റ് 24 ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കൗറുവില്‍ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം ഏതാണ്

വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജി 7-ന്റെ 48-ാമത് ഉച്ചകോടി (2022) നടന്നത് എവിടെവച്ച്

2021-ലെ ജെ.സി ഡാനിയേൽ അവാർഡ് കെ പി കുമാരന്

മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ആയുഷ്കാല സംഭാവനയ്ക്കുള്ള 2021 ലെ ജെ.സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരത്തിന് സംവിധായകൻ കെ.പി കുമാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ  അറിയിച്ചു .