ശാന്ത സമുദ്രത്തേയും അത്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാല്‍

0 185

1) കലാമെന്‍ ഏതിന്റെ അയിരാണ്

സിങ്ക്

2) കളിമണ്‍ പാത്രങ്ങള്‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം

ചൈന

3) കാനഡയുടേയും അമേരിക്കയുടേയും അതിര്‍ത്തി

49-ാം സമാന്തര രേഖ

4) കാക്കനാടന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ പേര്

ജോര്‍ജ് വര്‍ഗീസ്

5) കാച്ചിക്കുറുക്കിയെടുത്ത കവിത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരുടെ കവിതകളെയാണ്

വൈലോപ്പിള്ളി

6) കാത്തലിക് എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയില്‍ നിന്നാണ് നിഷ്പന്നമായത്

ഗ്രീക്ക്

7) ശാന്ത സമുദ്രത്തേയും അത്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാല്‍

പനാമ കടല്‍

8) കാന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം

1946

9) കാര്‍ബണ്‍ ഡേറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ്

കാര്‍ബണ്‍ 14

10) കാമസൂത്രം രചിച്ചത്

വല്‍സ്യായനന്‍

silver leaf psc academy, silver leaf kerala psc academy, silver leaf psc coaching center, silver leaf psc coaching kozhikode, silver leaf psc coaching center calicut, silver leaf psc academy, silver leaf psc ldc coaching, silver leaf psc coaching, psc coaching kozhikode, village field assistant coaching, village field assistant psc coaching, psc coaching kozhikode,
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...